webxp.searchbutton

קוד אדסנס

webxp.blog

DnnForge - NewsArticles

שיטת הרמזור – אזהרה המובילה להרזייה בבריטניה מצאו דרך יעילה ופשוטה למלחמה במגיפת ההשמנה
רוני גורדון / 24 יולי 2013

כשהוא מוטרד ביותר מהיקף מגיפת ההשמנה, שגדלה ב-400% בתוך 25 שנה ומהתפשטות מחלת הסוכרת שגדלה בעשרות אחוזים בתוך עשור, החליט בית המחוקקים האנגלי בשנת 2003 להקים ועדה מיוחדת לבחינה ומציאת פתרונות לבעיית ההשמנה ממנה סובלים כשני שלישים מן האנגלים. לאחר מחקר מעמיק, בחודש מאי 2004, פרסמה הועדה את מסקנותיה וקבעה, בין היתר, שכולם מסכימים שהתווית התזונתית על אריזות המזון אינה מובנת, שהצרכנים מתקשים לעבד את הנתונים ושיש יותר מידי מספרים. בהתבסס על מחקר של איגוד הצרכנים, שקבע שהצרכנים זקוקים למסרים פשוטים ובולטים אשר שיסייעו להם לקבל החלטות כאשר הם ממהרים, הגיעה הועדה למסקנה שקיים צורך מובהק במערכת פשוטה של דירוג תזונתי שתמוקם בחזית האריזה ותאפשר שיפוט מהיר ובחירה נבונה. הועדה המליצה כי על השלטון לקדם חקיקה שתהפוך את 'שיטת הרמזור' שפותחה ע"י מינהל המזון האנגלי, לשיטת סימון אריזות מזון המחייבת את כל היצרנים. לפי שיטה זו, רכיבי המזון הלא בריאים או המשמינים – סוכר, שומן, שומן רווי ומלח, יסומנו בצבעי רמזור: צבע ירוק לכמות נמוכה, צבע כתום לכמות בינונית וצבע אדום לכמות גבוהה. 

הנה דוגמא של ארוחת עוף טיקה:

אז מהם הקריטריונים של שיטת הרמזור?
הטבלה הבאה מציינת את הקריטריונים למוצרי מזון:

והטבלה מטה מציינת את הקריטריונים למשקאות, שהינם מחמירים יותר:

ואיך הגיבה תעשיית המזון? בתחילה נלחמה מלחמת חורמה, אבל בשלב מסוים הבינה שאיום החקיקה גדול מידי. הלחץ המתמשך גרם לתעשייה לפתח שיטות דומות ולאמץ את הקריטריונים התזונתיים של שיטת הרמזור ללא "צבעי האזהרה" כפתרון של פשרה. גם אנחנו במועדון ה-100 אימצנו את הקריטריונים של שיטת הרמזור, שהפכו זה מכבר לקונצנזוס בעולם המזון, בשילוב עם ההמלצות והשיטה שהומלצו ע"י המכון האמריקאי לרפואה, כפי שמפורט בבוחרים בריא ב-100.

webxp.UserStatus

webxp.rightMenuUp