webxp.searchbutton

קוד אדסנס

webxp.blog

DnnForge - NewsArticles

100 או פחות מ- 100 קלוריות? מצאו את ההבדלים בין שיטות האריזה
רוני גורדון / 30 דצמבר 2013
תראו את 'המאבק' הצמוד בין שיטת ה- 100 קלוריות באריזה של מזונות מסוגים שונים, שמאפשרת לצרכן שליטה בכמויות באמצעות ספירת אריזות, ויכולת השוואה בין מוצרים שונים, לשיטת השיווק של 'עד 100 קלוריות' שמתיימרת לתת לצרכן שליטה דרך 'מעט קלוריות' והפחתה של רגשות האשמה. 

הנה דוגמא של פופקורן מאנגליה תחת הקונספט של 'UNDER 100 CALS' –

(עיון בטבלה התזונתית מלמד שהפופקורן מכיל 87 קלוריות)

והנה דוגמא של פופקורן ישראלי, שמיוצר בארה"ב, תחת הקונספט של '100 קלוריות באריזה' -

עד כמה המאבק צמוד?

תראו את 10 התוצאות הראשונות, שעולות בגוגל עם מילות החיפוש '100 קלוריות' באנגלית, אשר 5 מתוכן מתייחסות ל- '100 קלוריות' ו- 5 מתוכן מתייחסות ל- 'עד 100 קלוריות' -

התמונה היא צילום מסך מיום ה- 14.12.13


ועכשיו תראו את 10 התוצאות הראשונות, שעולות בגוגל עם מילות החיפוש '100 קלוריות' בעברית, אשר 5 מתוכן מתייחסות ל- '100 קלוריות' ו- 5 מתוכן מתייחסות ל- 'עד 100 קלוריות' -

התמונה היא צילום מסך מיום ה- 14.12.13

ממש שוויון!

אז האם הרעיונות שווים? 

יצאנו לבדוק באמצעות מספר שאלות -

ש. - כמה קלוריות יש באריזת '100 קלוריות' וכמה קלוריות יש באריזת 'עד 100 קלוריות'?
ת. - באריזת '100 קלוריות' יש (כ) 100 קלוריות, אך באריזת 'עד 100 קלוריות' אי אפשר לדעת, אלא אם בודקים את הטבלה התזונתית. 

הנה דוגמא של מרק מקנדה, שכתוב עליו Less Than 100 Calories ובפועל (עפ"י הטבלה התזונתית) מכיל 35 קלוריות! -

והנה דוגמא של חטיף דגנים מאוסטרליה, שכתוב עליו Less Than 100 Calories ובפועל (עפ"י הטבלה התזונתית) מכיל 75 קלוריות! -


ש. - כמה קלוריות יש ב- 12 אריזות של '100 קלוריות' וכמה קלוריות יש ב-12 אריזות של 'עד 100 קלוריות'?

ת. – ב- 12 אריזות 100 קלוריות יש תפריט 'דיאטה' של (כ) 1200 קלוריות, אך ב- 12 אריזות 'עד 100 קלוריות' אי אפשר לדעת, אלא אם כן בודקים את הטבלה התזונתית של כל מוצר בנפרד, ויכול להיות שמדובר בכמות קלוריות שהיא בטווח האנורקסיה.


ש. – מהי הבשורה של אריזות '100 קלוריות' בהשוואה לאריזות 'עד 100 קלוריות'?

ת. – עם אריזות '100 קלוריות' מחשבים את הצריכה היומית של הקלוריות באמצעות ספירת אריזות, אך עם אריזות 'עד 100 קלוריות' - בודקים ומחברים את כל המספרים (או שמתייאשים ומוותרים).


ש. – מהו הערך המוסף של אריזות '100 קלוריות' מול הערך המוסף של אריזות 'עד 100 קלוריות'?

ת. – אריזות '100 קלוריות' מתייחסות ל- 100 קלוריות כאל מטבע תזונתי ומעודדות השוואה בין מוצרים שונים, ואילו אריזות 'עד 100 קלוריות' מעודדות אכילה ללא נקיפות מצפון.


ש. – מה מדגישות אריזות '100 קלוריות' מול אריזות 'עד 100 קלוריות'?

ת. – אריזות '100 קלוריות' שמות את סך כל הקלוריות בתפריט היומי במרכז, כיוון שמעודדות ספירה, ואילו אריזות 'עד 100 קלוריות' שמות את האריזה הבודדת במרכז.


ש.
– האם אריזות 'עד 100 קלוריות' הן בחירה נבונה של תעשיית המזון?
ת. – אנחנו חושבים שלא, כי המסר שעובר לצרכן הוא: Be happy (תהיה מאושר) כי נתנו לך פחות מ- 100 קלוריות, אך גם Be upset (תהיה מתוסכל) בכל פעם שאנחנו נותנים לך יותר מ- 100 קלוריות... וכך מעודדים את הקונפליקט הפסיכולוגי הנצחי ויחסי האהבה – שנאה שרבים מן הצרכנים חשים כלפי המזון שלהם.


ואנחנו, במועדון ה-100, לא חושבים שדמוניזציה של קלוריות משרתת את האינטרסים ארוכי הטווח של התעשייה והצרכנים.
נהפוך הוא. האינטרס של כל העוסקים במלאכה, הוא להתייחס לקלוריות כמו לכסף ולעודד בחירה נבונה, שמאפשרת פה ושם גם פינוקים, בדיוק כפי שצריך לעודד התנהלות פיננסית אחראית, שמאפשרת פה ושם גם בזבוזים.  

ולסיום – נודה ונתוודה שאנחנו לא אובייקטיבים. אז נשמח אם תספקו לנו כמה נימוקים להעדפת רעיון ה- 'פחות מ- 100 קלוריות' על פני שיטת ה- 100 קלוריות באריזה... 


webxp.UserStatus

webxp.rightMenuUp