webxp.searchbutton

קוד אדסנס

דף הבית תנאי שימוש

Text/HTML

ברוכים הבאים למועדון ה- 100 קלוריות באריזה.

אתר "מועדון ה-100 קלוריות באריזה" ("האתר") מופעל על ידי דיויד גורדון החזקות בע"מ אשר משרדיה הרשומים הם ברחוב ז'בוטינסקי 7 רמת גן, 25250 ("אנו", "שלנו" או "לנו"). אנו מחזיקים את הזכויות הבלעדיות בישראל מאת סנטרישן (ישראל) בע"מ להפעלת אתר זה.

1. שימוש באתר

   1.1. כל שימוש באתר ובתכניו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש" או ה"הסכם") המהווים חוזה
          בינך ("אתה", "משתמש") וביננו.

   1.2. גלישה באתר, עיון ושימוש בתכנים המוצגים בו וכן בכל כלי או שירות אשר יועמדו לרשותך דרך האתר מהווה
          הצהרה כי קראת את תנאי השימוש, הנך מודע לתנאי השימוש ומסכים לפעול לפיהם.

   1.3. השימוש בתכני האתר, השתתפות בפורומים שונים והעלאת תוכן לאתר, נועדו לבני 18 ומעלה.

   1.4. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים
          במשמע, וכן להיפך.

   1.5. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא צורך
          במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר. אנו נהיה זכאים, באופן מידי או
          בכל עת (באופן כולל או חלקי), להשעות את פעילות האתר, לשנות, להוסיף או להסיר תכנים ממנו לפי
          שיקול דעתנו הבלעדי.

   1.6. באתר זה אנו מציעים מידע בלבד. האתר אינו מהווה פלטפורמה למכירות. איננו ולא נחשב כמוכרים ו\או
          כמציעים מוצרים ו\או שירותים כלשהם ואיננו אחראים לאספקתם של המוצרים המוצגים באתר ו/או לטיבם
          ו/או איכותם ו/או זמינותם של מוצרים אלה. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותנו להציע בעתיד מוצרים למכירה
          או להעניק בעתיד שירותים בתשלום.

2. תכנים חיצוניים

  2.1. פרסום מוצרים באתר אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצדנו או מצד מי מטעמנו,
         לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת. איננו נושאים ולא
         נישא באחריות לתוכן פרסומי או מידע מסחרי כלשהו שיפורסם באתר אשר הינו באחריות בלעדית של הגופים
         המפרסמים.

  2.2. כחלק מפעילות האתר אנו נפרסם מעת לעת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי חוות דעת, מאמרים וכתבות בנושאים
          שונים כולל, בין היתר, פרסומים המכילים תוכן בריאותי או תוכן תזונתי (כהגדרתם להלן) וכן תוכן הנשלח על
          ידי משתמשים באתר. אין בפרסום זה כאמור משום נקיטת עמדה ו/או צידוד בנאמר בפרסומים אלו, אשר הנם
          על דעת הכותבים המקוריים בלבד. איננו אחראים לתוכן הנכלל בפרסומים אלו וכן איננו ולא נהיה ערבים
          לאמיתות או לדיוק של כל פרט מתוך הפרסומים הללו. כל שימוש במידע או בתכנים הללו הינו על דעתך
          ובאחריותך המלאה.

3. תוכן בריאותי ותוכן תזונתי

   3.1. האתר עשוי להכיל מידע בנושאי בריאות ורפואה ("תוכן בריאותי") וכן מידע בנושא תזונה והרזיה ("תוכן
         תזונתי
"). תוכן זה עשוי להתעדכן, להשתנות או להתחלף, מעת לעת, בכל עת, מבלי שתימסר לך הודעה
          על כך.

   3.2. התוכן הבריאותי והתוכן התזונתי מוצג לצורך מטרות מידע ודיון בלבד.

   3.3. מבלי לפגוע בכלליות האמור:

      3.3.1. התוכן הבריאותי והתוכן התזונתי לא נועדו בשום אופן לבוא במקום טיפול או עצה רפואיים, בריאותיים
                או תזונתיים מקצועיים הניתנים על ידי בעל מקצוע מוסמך.

      3.3.2. אין לעשות שימוש בתוכן הבריאותי או בתוכן התזונתי כבסיס לאבחנה, לבחירת טיפול או לבחירה
                בתוכנית טיפולית בריאותית, תזונתית או דיאטטית.

      3.3.3. התוכן הבריאותי והתוכן התזונתי אינם ממצים ואינם יכולים לכלול את כל המידע העדכני ביותר בכל
                ענפי הרפואה, הבריאות התזונה וההרזיה.

      3.3.4. התוכן הבריאותי והתוכן התזונתי עשויים שלא לכלול מידע מסוגים שונים וזאת משיקולי עריכה.

      3.3.5. על כל אדם הסובל מבעיות בריאותיות ייוועץ ברופא שהינו בעל כישורים לאבחן ולפרש תסמינים
                שונים ובעל יכולת לספק אבחנה מתאימה בהתבסס על בחינה ישירה של כלל היבטי המצב הרפואי
                וההיסטוריה הרפואית של אותו אדם.

      3.3.6. חלק גדול מן התוכן הבריאותי והתוכן התזונתי מסופק לנו על ידי צדדים שלישיים ואין ביכולתנו לוודא
                מידע זה. איננו ולא נהיה ערבים לאמיתות או לדיוק של כל פרט מתוך מידע זה כאמור.

      3.3.7. אנו איננו רופאים, תזונאים או בעלי ידע או מומחיות בתחומי הבריאות ו/או התזונה ואיננו לוקחים כל
                אחריות באשר לתוכן הבריאותי או לתוכן התזונתי המסופק באתר, אותו אנו מספקים בתום לב.

      3.3.8. אנו איננו מבצעים ניסויים קליניים עצמאיים או ניסויים אחרים מכל סוג שהוא.

4. מחירים מוצגים באתר

המחירים המוצגים באתר מקורם בדגימות שנעשות מעת לעת בחנויות ובאתרי קניות באינטרנט, הם אינם מתעדכנים על בסיס קבוע ואינם לוקחים בחשבון מבצעים, הנחות או משתנים אחרים. המחירים מוצגים לצורך מתן קנה מידה כללי בלבד ואין להסיק מהם לגבי מחירי המוצרים בפועל, העשויים להיות שונים מהמוצג באתר וכן להשתנות מעת לעת, על ידי ספקים שונים, בנקודות מכירה שונות ואמצעי מכירה שונים.

5. תוכן משתמש

   5.1. כחלק מפעילות האתר, אנו עשויים לאפשר לך לחוות דעה, להשתתף ברב שיח מקוון, לדרג או לפרסם
          ביקורות או הערות אחרות ביחס למוצרים שונים, הכל על ידי שליחת חומר בדוא"ל, השתתפות בפורומים
          שונים במסגרת האתר ובכל דרך אחרת בה נאפשר העלאת תוכן על ידי משתמש. אנו עשויים, בהתאם
         לשיקול דעתנו הבלעדי, להפסיק את אפשרות העלאת התוכן הדירוגים והביקורת בכל עת.

   5.2. בכך שהגשת את כתובת הדוא"ל שלך בקשר להעלאת תוכן מטעמך באתר, הנך מעניק לנו ולצדדים
          שלישיים הנותנים לנו שירותים להשתמש בכתובת הדוא"ל כאמור לשם יצירת קשר לגבי התוכן שהועלה
         ולצרכים אדמיניסטרטיביים אחרים.

   5.3. בכך שתשלח או תעלה תוכן כלשהו לאתר, אתה מצהיר, מתחייב ומציג מצג לפיו:

      5.3.1. אתה מאשר כי הנך אחראי באופן בלעדי לתוכן שהעלית.

      5.3.2. וויתרת מרצונך החופשי על כל "הזכויות המוסריות" אשר ייתכן והיו לך בתוכן זה כאמור.

      5.3.3. השימוש בתוכן אותו תספק לא מפר אף אחד מן התנאים המנויים בהסכם זה ולא יגרמו נזק לכל אדם
                או ישות.

      5.3.4. התוכן המועלה איננו ולא יהיה תוכן מסחרי או פרסומי ולא תהיה זכאי לשיפוי, תמריץ או כל תמורה
                אחרת בגינו.

      5.3.5. התוכן (א) לא מפר כל חוק, דבר חקיקה או תקנה (לרבות, אך ללא הגבלה, אלו המסדירים בקרת ייצוא,
                הגנת הצרכן, תחרות בלתי הוגנת, איסור הפלייה או פרסום שקרי), (ב) אין בו משום הפרה של כל זכות
                יוצרים, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או כל זכות קניינית אחרת של צד שלישי, כל זכות מוסרית או כל
                זכות פרסום או פרטיות אחרת, (ג) איננו שיקרי בלתי מדויק או מטעה, (ד) לא נחשב, או לא יכול להיחשב
                באופן סביר כדבר מגונה, השמצה, הוצאת דיבה, נאצה, מוטה על רקע גזעי, מגדרי, דתי או תוקפני, מאיים
                באופן בלתי חוקי או מטריד באופן בלתי חוקי כל אדם, שותפות או תאגיד כלשהם, (ה) לא כולל כל מידע
                אשר מפנה לאתרים, כתובות, כתובות דוא"ל, פרטי יצירת קשר או מספרי טלפון אחרים, (ו) לא מכיל כל
               וירוס מחשבים, תולעים (worms) או תוכנות מחשב או קבצים מזיקים או בעלי פוטנציאל לגרום נזק.

   5.4. בקשר לכל תוכן שתשלח, אתה מעניק לנו זכות ורישיון נצחיים, בלתי חוזרים, נטולי תמלוגים, וברי העברה
         להשתמש, להעתיק, לשנות, לבצע בפומבי, להציג בפומבי, למחוק את כולו, לעבד, לפרסם, לתרגם, ליצור
         יצירות נגזרות ממנו ו/או למכור ו/או להפיץ תוכן זה כאמור ו/או לכלול תוכן זה כאמור בכל צורה, מדיום או
         טכנולוגיה בכל רחבי העולם לכל מטרה ולכל הצרכים ללא שיפוי שלך וללא הפנייה למקור של תוכן זה כאמור.

  5.5. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או למחוק כל תוכן אשר ייחשב על ידנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי,
         כמפר את ההנחיות בנוגע לתוכן המפורטות לעיל או כל סעיף אחר בתנאי שימוש אלו, כאינו הולם את האתר
         או מכל טעם אחר לפי שיקול דעתנו הבלעדי. אנו איננו ערבים לכך שתהא לך האפשרות לפנות אלינו בבקשה
         לסייע בעריכה או במחיקה של כל תוכן אשר שלחת.

  5.6. איננו ולא נהיה אחראיים ולא נספק הגנה בגין מעשים או מחדלים של אחרים בתוכן אותו תעלה.

  5.7. במידה ואתה מאמין שדבר המופיע באתר מפר את זכויות היוצרים שלך, תהיה רשאי לשלוח לנו הודעה
        המבקשת כי נסיר דבר זה, אולם כל שינוי או הסרה ייעשה לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

6. הגבלת אחריות

   6.1. התכנים המוצגים באתר שמקורם בצדדים שלישיים אינם בבעלותנו והנם באחריותם הבלעדית של אותם
         צדדים שלישיים. כל הסתמכות על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות וכל תוכן
         שהועלה על ידי  משתמשים, המוצגים או המפורסמים באתר ייעשה על פי שיקול דעתך ועל אחריותך הבלעדית.

   6.2. אנו ו/או מי מטעמנו איננו ולא נהיה אחראים, ולא נישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי
          או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם לך או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע
          ו/או שירות שמופיע באתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

7. שיפוי

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות אותנו בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לנו או למי מטעמנו עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה.

8. קניין רוחני

   8.1. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות כל זכויות היוצרים, הפטנטים, סימני המסחר, סימני השירות, השמות
          המסחריים, המדגמים (לרבות "מראה ואווירה" ומרכיבים ויזואליים או לא-מילוליים אחרים, בין אם הינם
          רשומים ובין אם לאו) באתר, מידע או תוכן באתר (לרבות, ללא הגבלה, תוכן בריאותי), כל מאגר מידע
          המופעל על ידנו, תוכנה וכל העיצוב, הטקסט והגרפיקה של האתר, אופן בחירתם וסידורם, וכל קומפילציות
          התוכנה, קוד המקור והתוכנה העומדים בבסיסו הנם והם יישארו בכל עת קניין שלנו (או של מעניקי הרישיון
          לנו לשימוש בהם). לא יוענקו לך או למי מטעמך, והנך מתחייב שלא לדרוש, כל זכות בעלות בקשר עם זכויות
         הקניין הרוחני האמורות. כל הזכויות הינן שמורות.

   8.2. כל הזכויות (לרבות המוניטין, והיכן שהדבר רלבנטי סימני המסחר) בשם "מועדון ה-100 קלוריות באריזה"
          ושם הדומיין www.100cal.co.il הינן בבעלותנו המלאה (או בבעלות מעניקי הרישיון לנו לשימוש בהם).
           שמות אחרים של מוצרים או חברות הנזכרים באתר הינם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של בעליהם,
          בהתאמה.

   8.3. שמורה לנו זכות היוצרים על כל מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה כהגדרתה בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995
         לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, אייקונים וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידינו
         או שהזכויות בהם הועברו אלינו מצד שלישי.

   8.4. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם
          כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני שלנו, אלא אם התרנו זאת במפורש
          בכתב ומראש.

   8.5. השימוש באתר הינו לצרכים פרטיים בלבד.

   8.6. אין לתרגם את תוכן האתר לשפות אחרות ואין לבצע באתר או בתוכן המוצג בו פעולות של הנדסה לאחור,
         (reverse engineering) שחזור לשפה עילית, (De-compilation) שחזור לשפת סף (disassembly) ,
         שינוי, יצירת נגזרות עבודה המבוססות על האתר או תכניו, וכל שינוי אחר.

   8.7. אין לבצע באתר כל פעולה העשויה לפגוע בפעילותו התקינה.

   8.8. כל ההערות, ההמלצות, ההצעות, הרעיונות, הרשימות, הציורים, או מידע אחר: (א) שתגלה או תציע לנו
          (לרבות, ללא הגבלה, באמצעות תיבת הדואר באתר); או (ב) שקיבלנו או ששלחת בתגובה להצעות מצדנו
          בנוגע לאתר או לתכניו ("רעיונות") ייחשבו כאילו היו קניין שלנו וכן יישארו קניין שלנו והנך ממחה בזאת לנו,
          בדרך של המחאה בהווה ובעתיד, את כל זכויות הקניין הרוחני ברעיונות. בכל מקרה, כל הרעיונות שיישלחו
         לא יקימו חובת סודיות ואנו איננו מתחייבים, באופן ישיר או משתמע, לשקול אותם. אנו נחזיק, ללא הגבלה,
         בבעלות הבלעדית על כל הזכויות הידועות כיום או שיקומו בעתיד ברעיונות מכל סוג ומין שהוא, בכל רחבי
         העולם, ונהיה זכאים לשימוש בלתי מוגבל ברעיונות לכל מטרה כלשהי, מסחרית או אחרת, ללא שיפויו של
         מספק הרעיונות.

9. כללי

   9.1. לא תהא רשאי להמחות או להאציל או לסחור בדרך אחרת עם או את זכויותיך או התחייבויותיך, כולן או כל
          אחת מהן, לפי הסכם זה. לנו שמורה הזכות להמחות או להאציל בדרך אחרת את זכויותינו או התחייבויותינו,
           כולן או חלקן, לפי הסכם זה לכל אדם באשר הוא.

   9.2. הסכם זה מכיל את כל ההתניות שהוסכמו ביננו בקשר לנושא שבנדון והם גוברים ומסייגים כל הסכם, הבנה
          או הסדר שקדמו לו, בין אם בעל פה או בכתב. יחד עם זאת, השימוש באתר כפוף למדיניות ונוהלי ההפעלה
          שלנו כפי שיפורסמו מעת לעת באתר.

   9.3. שום ויתור מטעמנו על כל ברירת מחדל שלך לפי הסכם זה לא ישמש או יתפרש כוויתור מטעמנו על ברירות
          מחדל עתידי כלשהן, בין אם יהיו אלו בעלות מאפיינים דומים או שונים. מתן ארכה או כל הימנעות או פייסנות
          מצדנו לא ישחררו אותך מאחריות, יסירו ממך אחריות או ישפיעו בכל דרך על אחריותך, בכל דרך שהיא, לפי
          הסכם זה.

   9.4. במידה ותנאי מתנאי הסכם זה ייקבע כבלתי חוקי, בלתי תקף או בלתי ניתן לאכיפה, אזי תנאי זה ייחשב כאילו
          הופרד מיתר תנאי ההסכם, והיכן שהדבר יתאפשר – לא תהיה לכך כל השפעה על התוקף והיכולת לאכוף את
           שאר סעיפי ההסכם.

   9.5. למעט אם הותנה אחרת בהסכם זה, הודעות שיימסרו לצד כלשהו יהיו בכתב ויימסרו במסירה אישית, בהודעות
           דוא"ל (למעט במידה ותשלח לנו הודעה לצורך ניהול הליך משפטי), יישלחו בפקס או באמצעות דואר
           משולם-מראש ללקוח בכתובת שסופקה לנו בכתובתה כפי שצוינה באתר.

   9.6. ההתניות המפורטות בסעיפים 1.6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ו 9.3 או התניות אשר מעצם טבעם או הקשרם ניתן להסיק
          כי נועדו לשמור על תוקפם לאחר סיום ההסכם כאמור, יישמרו על תוקפם לאחר סיומו של ההסכם.

   9.7. על הסכם זה (ועל כל יחסים לא-חוזיים הקיימים בינך לבינינו) יחולו דיני מדינת ישראל ושני הצדדים מכפיפים
          עצמם בזאת לסמכות שיפוט בלעדית של בתי המשפט בתל אביב.

עודכן לאחרונה בתאריך: 23 ביולי 2013

webxp.UserStatus

webxp.rightMenuUp