?כמה קלוריות אכלתם היום
...סביר להניח שלא תוכלו לענות על זה

קוד אדסנס

דף הבית

גם אם אתם מנהלים רישום קפדני, רוב הסיכויים שלא תוכלו לענות על השאלה הזאת

Your Portal is not configured for using 2Sexy Content. Configure
גם אם אתם מנהלים רישום קפדני, רוב הסיכויים שלא תוכלו לענות על השאלה הזאת
...סביר להניח שלא תוכל לענות על זה
!מהיום לא סופרים קלוריות. סופרים אריזות
?כמה קלוריות אכלתם היום

webxp.UserStatus